Na kaj morate biti še posebej pozorni, ko se pripravljate na telefonski marketing

Telefonski marketing oziroma telefonsko trženje lahko vašemu podjetju prinese večji uspeh, a takšne dejavnosti se je potrebno lotiti dobro načrtovano. V prvi vrsti morate najprej pridobiti dovoljenje za komuniciranje. Vsiljivi telefonski klici namreč ne prinašajo želenih rezultatov. Prav tako bo treba temeljito opredeliti cilje, ponudbo, določiti obseg ter trajanje akcije, merila za uspeh, izvedbo in še bi lahko naštevali.

Vsekakor telefonski marketing od vas zahteva tudi zadostno število telefonskih linij ter operaterjev. Še posebej to velja v primeru, ko pričakujete, da bodo stranke same klicale vas. Ne nazadnje pa je ključno tudi to, da svoje operaterje ustrezno izobrazite. Tudi izboru takšnega osebja je treba nameniti kar nekaj pozornosti.

Prvih 15 sekund je ključnih za uspeh

V prvi vrsti si vsekakor vsak želi, da mu telefonski marketing prinese še več uspeha. Zavedati pa se je treba, da je v tej dejavnosti predvsem važnih prvih 15 sekund. Zlasti za to je dobro, da se že vnaprej pripravi učinkovita skripta za dialog. Zagotovo bodo tudi sami operaterji pri svojem delu veliko bolj samozavestni, če bodo imeli pri roki logično zaporedje korakov pogovora.

Vnaprej je treba pripraviti tudi listo najpogostejših vprašanj in odgovorov, prav tako morebitnih ugovorov ter odgovorov za premagovanje teh. Eno od ključnih pravil, ki ga zahteva telefonski marketing, pa je tudi to, da se ves čas aktivno posluša.

Jasno je treba izpostaviti ponudbo pa tudi koristi

Zagotovo bo vaš telefonski marketing še uspešnejši, če boste svojo ponudbo izpostavili čim bolj jasno, prav tako tudi koristi. Kupca oziroma stranko v resnici ne zanimate ne vi in ne vaše podjetje. Zanima ga samo, kako mu lahko s pomočjo svojega podjetja koristite.

Za uspeh akcije za telefonski marketing je pomemben dejavnik tudi sama časovnica. Če na primer telefonski marketing kombinirate z direktno pošto, pričnite klicati prejemnike direktne pošte, ki se še niso odzvali na vašo ponudbo.